Η παρουσία του blog σε άλλα δίκτυα

Το blog διαθέτει προφίλ και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook, Twitter και το YouTube. Παραθέτω τα link:
Όσοι αναγνώστες θέλετε και έχετε λογαριασμό στα δίκτυα αυτά, μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον. Για οποιαδήποτε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τα παραπάνω, μπορείτε να μου στείλετε e-mail στη διεύθυνση antonenasv at gmail.com.

Σας ευχαριστώ,
Βασίλης Χ. Αντώνενας