Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

"ΓΑΙΑΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΟΥ ΔΙΔΟΜΕΝ"

Το αρχαίο γνωμικό που θα σας παρουσιάσω αυτή την εβδομάδα είναι: "ΓΑΙΑΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΟΥ ΔΙΔΟΜΕΝ", δηλαδή "Χώμα και νερό δεν δίνουμε". Η φράση αυτή περιέχεται στην απάντηση των Κώων στον Αρταξέρξη Ά τον Μακρόχειρα, βασιλιά της Περσίας (465 - 424 π.Χ.) ύστερα από απειλητική αξίωσή του (τελεσίγραφο) να του παραδώσουν τον συμπατριώτη τους ιατρό, Ιπποκράτη, για εκτέλεση υπηρεσίας στον περσικό στρατό στα παράλια της Μ. Ασίας.

Παραθέτω την απάντηση:
"Και γαρ Δαρείου και Ξέρξου από πατέρων, επιστολάς γραψάντων, γαίων και ύδωρ αιτεόντων, ουκ έδωκεν ο δήμος.. Και νυν την αυτήν απόκρισιν διδοί από Κώων. Αναχωρείτε, ότι Ιπποκράτην ου δίδουσιν έκδοτον...".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
"Όταν ο Δαρείος και ο Ξέρξης με επιστολές τους ζήτησαν από τους πατέρες μας υποταγή (γαίαν και ύδωρ) ο δήμος δεν την έδωσε. Και τώρα την ίδια απάντηση δίδει (ο δήμος) εκ μέρους των Κώων. Φύγετε, διότι δεν παραδίνουμε τον Ιπποκράτη...".

Η φράση αυτή αποτελεί το ρητό της 80 ΑΔΤΕ (Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής), του Ελληνικού Στρατού, που εδρεύει στο νησί της Κω.

www.army.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να γράφετε τα σχόλιά σας.