Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

"ΤΩΝ ΚΟΠΙΩΝΤΩΝ ΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ"

Το γνωμικό που θα σας παρουσιάσω αυτήν την εβδομάδα είναι "ΤΩΝ ΚΟΠΙΩΝΤΩΝ ΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ", δηλαδή "Τα στεφάνια ανήκουν σ' αυτούς που κοπιάζουν". Η φράση αυτή αποδίδεται στον Ισσαάκιο Κομνηνό, Βυζαντινό, τριτότοκο γιο του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού και της Ειρήνης Δούκαινας (Βικιπαιδεία), στο έργο του "Τυπικόν Μονής Κοσμοσώτηρας Φερών".

Παραθέτω το απόσπασμα:
"Ουδείς αμελών τρόπλιον ίστησιν, ουδείς υπνωτών των ελύτου πολεμίων ετροπώσατο· των κοπιώντων εισίν οι στέφανοι και τα τρόπαια των υπομενώντων τα εκ των αγώνων πονήματα".

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
"Κανείς δεν έστησε τρόπαια με την αμέλεια, κανείς, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ύπνου, δεν κατατρόπωσε τον εχθρό του· τα στεφάνια ανήκουν σε αυτούς που κοπιάζουν και τα τρόπαια σε αυτούς που υπομένουν τους κόπους των αγώνων".
(Πηγή: Σελίδα Γ.Ε.Σ)

Το γνωμικό αποτελεί το ρητό της 31 Μ/Κ ΤΑΞ (31η ΜηχανοΚίνητη ΤΑΞιαρχία) του Ελληνικού Στρατού.

www.army.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ μπορείτε να γράφετε τα σχόλιά σας.